"خط لوله انتقال گاز"

خطر در کمین شهر انارستان؛ کمربند انتحاری انارستان دچار مشکل شده است + تصویر

بمب خنثی نشده در انارستان خطر در کمین شهر انارستان؛ کمربند انتحاری انارستان دچار مشکل شده است + تصویر به گزارش اناررسا: در هیچ کدام از انفجار های اخیر در پالایشگاه، قبل از حادثه، اطلاع رسانی نشده بود که این موضوع نشان دهنده آن است که حتی دستگاه های پیشرفته درون... 

آخرین اخبار