"خبر"

اتفاقی که در شهرستان جم دولت تدبیر و امید را زیر سوال برد!

عجبا در شهرستان فرهنگی جم، دستبند بر قلم زدند! پاسخ عجیب جبران زحمات خبرنگاران در شهرستان جم اناررسا: اتفاقی که در شهرستان جم دولت تدبیر و امید را زیر سوال برد! به گزارش اناررسا؛ شبیر فکوریان: در جامعه ای که دستبند بر قلم غلبه کند باید ترسید؛ واقعا ترسید؛... 

شکایت شهردار جم از خبرنگار جمی

انار رسا به نقل از آوای جم؛در پی درج مطلبی انتقادی در خصوص سفر شهردار جم به اروپا با عنوان ” پرسشی از شهردار جم؛دستاورد شهردار از فرانسه و اسپانیا چیست؟” در پایگاه خبری خلیج فارس در شهریور ماه امسال، سید احمد علمداری،شهردار جم از سجاد بهزای نویسنده... 

آخرین اخبار