خانواده انار رسا

انار رسا با هدف کمک به پیشبرد توسعه و اعتلای جامعه قدم برداشته و تشکیل شده است. انار رسا مکانی برای انتشار آزاد افکار صحیح می باشد.

 

مدیر مسئول و سردبیر:

شهاب الدین داغباشی

 

عکاسان و خبرنگارها:

آقایان

محمد حسن یمینی

حمید حمیدی راد

حسین گله زنی

مسلم فرهنگ دوست

سید اسماعیل موسوی

فاضل بکران

حسین محمدزاده

یوسف رستمی خواه

خانم ها

بتول فکوریان

سیده مریم موسوی

هاجر حیدری

راضیه حیدری

 


آخرین اخبار